ΠΡΟΦΙΛ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και κατασκευών. Ο ιδρυτής του είναι ο Παπαδάκης Ματθαίος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του ΕΜΠ. Το γραφείο μας αναλαμβάνει κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικά έργα, μικρά και μεγάλα, όπως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτηρίων και βιομηχανικών χώρων όλων των κατηγοριών ,συντηρήσεις και εγκαταστάσεις υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης , ανάλυση ποιότητας ισχύος, κτηριακούς αυτοματισμούς ΚΝΧ και συστήματα ασφαλείας, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες όπως ηλεκτρολογικές μελέτης μέσης και χαμηλής τάσης, θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης κτλ. Επίσης εκδίδουμε πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου ΥΔΕ κατά HD384 για κτήρια όλων των κατηγοριών, ενεργειακά πιστοποιητικά & πιστοποιητικά πυρασφάλειας. Οι τεχνικοί μας και οι μηχανικοί μας με υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία μπορούν να δώσουν στον πελάτη μας την βέλτιστη τεχνική λύση για κάθε έργο.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας

Οι αρχές μας

 • Στηρίζουμε τους πελάτες μας

  Στήριξη των επιλογών του πελάτη, ενδυνάμωση των πλεονεκτημάτων του και της ανταγωνιστικότητας του στην αγορά.

 • Λύσεις στα μέτρα του πελάτη

  Κάθε έργο μελετάτε και σχεδιάζεται με παραμέτρους την ποιότητα την αξιοπιστία και το βέλτιστο κόστος.

 • Λύσεις που διαρκούν στο χρόνο

  Κάθε έργο υλοποιείται με αξιοπιστία και πιστοποιημένα υλικά,ενώ οι κατασκευές μας διαρκούν στην πάροδο του χρόνου.

 • Ποιοτικά στάνταρ

  Ακολουθούμε αυστηρά τους διεθνείς και ελληνικούς κανονισμούς παρέχοντας έτσι στους πελάτες μας έργα και υπηρεσίες με υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. Το γραφείο μας είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015

  Πολιτική Ποιότητας ISO 9001:2015

  Η επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ» έχει θέσει ως κυρίαρχο στόχο της τη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας στα πλαίσια της εργασίας της, μέσα από την οποία ικανοποιεί και κάθε άλλο επιχειρηματικό της στόχο. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας παρατηρείται και κρίνεται από το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της, των συνεργατών της, του προσωπικού της και των λοιπών νομικών και κανονιστικών αρχών που διέπουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Η επιχείρηση παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα δραστηριοποίησής της, ενώ με το έμπειρο δυναμικό της εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές ώστε να επιλύει κάθε τεχνικό πρόβλημα με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, με άμεσο στόχο την ολική ικανοποίηση των πελατών της. Βασικός γνώμονας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ» είναι η Ποιότητα των Υπηρεσιών που προσφέρει, ο μέγιστος βαθμός ικανοποίησης των πελατών της, καθώς και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. H επιχείρηση δεσμεύεται για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και την τήρηση της κείμενης Νομοθεσίας που αφορά τον τομέα δραστηριοποίησής της, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

  Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι καθολική και συνειδητή από όλα τα μέλη της επιχείρησης, αφού όλοι ακολουθούν τα αναφερόμενα σε αυτό και φροντίζουν ώστε η βελτίωση της Ποιότητας καθώς και η διαρκώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, να είναι ο καθοριστικός παράγοντας κατά τη λήψη αποφάσεων.

  Για το « ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ »

  Παπαδάκης Ματθαίος

  01-08-2022

  YΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε έργο(Turn key solutions)

  null

  H/M KATAΣΚΕΥΕΣ

  Αναλαμβάνουμε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών.

  null

  Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ

  Αναλαμβάνουμε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες όλων των κατηγοριών.

  null

  ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

  Εκδίδουμε ενεργειακά πιστοποιητικά,πιστοποιητικά ΥΔΕ,καθώς και πιστοποιητικά πυρασφάλειας.

  120

  ΕΡΓΑ

  100

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

  7

  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

  25

  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

  Εταιρικό Video (υπό κατασκευή)

  Εγγραφή στο Newsletter μας