YΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες μας.

Ηλεκτρομηχανολικές μελέτες

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που αναλαμβάνουμε είναι οι ακόλουθες:

 • Ηλεκτρολογικές μελέτες (μέσης και χαμηλής τάσης, καθώς και πολυγραμμικά σχέδια ηλεκτρικών πινάκων)
 • Πυρασφάλειας
 • Ύδρευσης-αποχέτευσης
 • Ψύξης-θέρμανσης
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης(ΜΕΑ)

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Εκδίδουμε ενεργειακά πιστοποιητικά για κτήρια όλων των κατηγοριών άμεσα και υπεύθυνα.

Πιστοποιητικά πυρασφάλειας

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την έκδοση των πιστοποιητικών πυρασφάλειας από την μελέτη μέχρι και την κατάθεση του φακέλου στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Πιστοποιητικά ΥΔΕ Βιομηχανικών Χώρων

Για την έκδοση του πιστοποιητικού ΥΔΕ σε βιομηχανικό χώρο, αρχικά, πραγματοποιούμε δωρεάν αυτοψία στο χώρο και ενημερώνουμε τον πελάτη, αν χρειάζονται επεμβάσεις που απαιτούνται με βάση το πρότυπο HD384, όπως προκύπτει από τον οπτικό μας έλεγχο. Σε συνέχεια της αποδοχής της προσφοράς μας, τεχνικοί μας επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις σας για να προβούν στις απαιτούμενες μετρήσεις με όργανα ελέγχου των εταιρειών FLUKE και METREL. Οι τεχνικοί μας προβαίνουν σε όλες τις κατάλληλες μετρήσεις που απαιτούνται, όπως αντίσταση γείωσης, αντίσταση μόνωσης καλωδίων και έλεγχος συνέχειας. Σε περίπτωση που  η εγκατάσταση ηλεκτροδοτείται μετρούνται ο βρόχος σφάλματος κάθε γραμμής και ο έλεγχος λειτουργίας του ρελέ διαρροής. Στην συνέχεια, αν διαπιστωθούν ελλείψεις της εγκατάστασης, αναφέρονται στον ιδιοκτήτη, ώστε να επιδιορθωθούν και να είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού. Ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα είτε να αναθέσει σε εμάς την επιδιόρθωση της εγκατάστασης,  ώστε να εναρμονιστεί με τα πρότυπα ή να την αναθέσει σε ηλεκτρολόγο της επιλογής του. Τέλος, αφού έχουν αποκατασταθεί όλες οι ελλείψεις, γίνεται επανέλεγχος των τροποποιημένων σημείων και ελέγχεται, αν όλα έχουν γίνει όπως ορίζουν οι κανονισμοί και τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι αποδεκτά εντός των προδιαγραφών εκδίδοντας την νέα ΥΔΕ για τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων και Βιομηχανικών Χώρων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών σε σπίτια, κτίρια, γραφεία, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά κτήρια, ξενοδοχεία, αίθουσες θεάτρων και κινηματογράφων κ.α.Ενδεικτικά οι εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι:

 • Νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Ανακαινίσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Τοποθέτηση σχαρών καλωδίων
 • Κατασκευές υπόγειων δικτύων χαμηλής και μέσης τάσης
 • Τερματισμοί καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης
 • Εγκατάσταση πινάκων χαμηλής τάσης φωτισμού κίνησης
 • Εγκατάσταση μετασχηματιστών
 • Εγκατάσταση πινάκων μέσης τάσης
 • Κατασκευές γειώσεων υποσταθμών, ισοδυναμικά δάπεδα κτλ
 • Αυτόματες και χειροκίνητες μεταγωγές ΔΕΗ-γεννήτριας-UPS
 • Συντήρηση υποσταθμών

Συστήματα ασφαλείας-Έξυπνα σπίτια

 • Συστήματα ασφαλείας

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, σχεδίαση και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας για κτήρια όλων των κατηγοριών. Τα συστήματα ασφαλείας έχουν σα σκοπό την προστασία κτηρίων. Η ύπαρξη τέτοιων συστημάτων σε έναν χώρο, συνήθως, αποθαρρύνει τους διαρρήκτες και αν είναι σωστά μελετημένα και εγκατεστημένα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Τοποθετούμε συστήματα συναγερμού με δυνατότητα διαχείρισης μέσω εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, συστήματα κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης CCTV με απομακρυσμένη πρόσβαση, καθώς και συστήματα πυρανίχνευσης και συστήματα έλεγχου πρόσβασης ACCESS CONTROL και συστημάτων πυρανίχνευσης. Επίσης για εγκαταστάσεις που δεν υπάρχει προεγκατάσταση καλωδίων, τοποθετούμε τα αντίστοιχα καλώδια ή τοποθετούμε ασύρματα συστήματα. Το γραφείο μας διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια από την  Ελληνική αστυνομία σύμφωνα με την νομοθεσία για εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας με αριθμό 3015/39/60/3048-στ.

 • Έξυπνα σπίτια

Οι συμβατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν φτάσει στα όρια τους λόγο των αυξημένων απαιτήσεων αυτοματισμού των κτιρίων μας. Το γραφείο μας μελετά, σχεδιάζει, προγραμματίζει, και θέτει σε λειτουργία συστήματα κτηριακού αυτοματισμού της εταιρίας ΚΝΧ, το οποίο υποστηρίζεται περίπου από 350 κατασκευαστές ηλεκτρολογικού υλικού παγκοσμίως και έχει τοποθετηθεί σε χιλιάδες έργα σε όλο τον κόσμο. Σε συνεργασία με τον πελάτη και με βάση  κάποια ερωτηματολόγια που συμπληρώσει ο ίδιος,προτείνουμε τις πλέον σωστές και κατάλληλες λύσεις που έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας, το αρχικό κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης, το χρόνο ζωής του κτίσματος και εκτιμούμε, αν πραγματικά σας συμφέρει η τοποθέτηση του ΚΝΧ στο σπίτι σας. Το γραφείο μας παρέχει στον πελάτη το δικαίωμα επιλογής πέρα από τα όρια του αυτοματισμού αν δηλ. η συμβατική εγκατάσταση πραγματοποιηθεί από τους συνεργάτες μας ή από κάποιον ηλεκτρολόγο της αρεσκείας του ιδιοκτήτη. Το γραφείο μας διαθέτει έναν εξομοιωτή με πραγματικά υλικά για επίδειξη του συστήματος, έτσι ώστε ο υποψήφιος πελάτης μας να έχει μία γενικότερη εικόνα για το τι πρόκειται να τοποθετήσει σπίτι του. Για δωρεάν επίδειξη επικοινωνήστε μαζί μας. Επίσης το γραφείο μας είναι πιστοποιημένος συνεργάτης KNX PARTNER για έξυπνα κτίρια από την εταιρία ΚΝΧ με αριθμό No:13074.

Διαχείριση & Εξοικονόμηση Ενέργειας

 • Aνάλυση ποιότητας ισχύος

Το γραφείο μας είναι εξοπλισμένο με αναλυτή ενέργειας της εταιρείας FLUKE και έχουμε την  δυνατότητα να μετρήσουμε, να καταγράψουμε, να αξιολογήσουμε την ποιότητα ισχύος (Power Quality) σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση, μικρή και μεγάλη (με μέγιστο ρεύμα έως 3ΚΑ) και να σχεδιάσουμε το κατάλληλο σύστημα αντιστάθμισης και απόσβεσης αρμονικών σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Στην συνέχεια, κατασκευάζουμε το εν  λόγω σύστημα, αναλαμβάνουμε να το εγκαταστήσουμε και να το θέσουμε σε λειτουργία παρέχοντας στον πελάτη μία ολοκληρωμένη λύση (turn key solution). Με την  τοποθέτηση πυκνωτών περιορίζεται η άεργη καταναλισκώμενη ισχύς, βελτιώνεται η χρεωστέα ζήτηση, μειώνεται το κόστος των λογαριασμών της ΔΕΗ και  η απόσβεση των χρημάτων σας γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, αποφορτίζεται η ηλεκτρική εγκατάσταση, μειώνεται το ρεύμα που απορροφά η εγκατάσταση και βελτιώνεται ο βαθμός απόδοσης των φορτίων. Πριν την προσφορά και την κατασκευή του πίνακα πυκνωτών γίνεται αξιολόγηση ποιότητας ισχύος της εγκατάστασης, έτσι ώστε ο πίνακας να είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, καθιστώντας τον ανταγωνιστικό στην αγορά, ενώ υπολογίζεται και το ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας. Τα προβλήματα που παρουσιάζουν σήμερα οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι

 • Αυξημένη κατανάλωση ενέργειας
 • Χαμηλό συνημίτονο
 • Αυξημένη ζήτηση ισχύο
 • Υψηλές αρμωνικές
 • Υπερφόρτωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Αυξημένες απώλειες ενέργειας

 

 • Διαχείριση Ενέργειας-Energy management

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (Energy management) με τοποθέτηση μετρητικών οργάνων σε γενικούς πίνακες και υποπίνακες μεγάλων κτηρίων και βιομηχανικών χώρων. Με αυτό τον τρόπο κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας έχει πλήρη εικόνα για τις απαιτήσεις του σε ηλεκτρική ενέργεια, την  ποιότητα ισχύος, τη μέγιστη ζήτηση  και το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει. Το παραπάνω σύστημα έχει την  δυνατότητα ενημέρωσης alert μέσω e-mail που ρυθμίζονται με βάση τις απαιτήσεις του χρήστη, έτσι ώστε να ενημερώνεται για την  ενέργεια που καταναλώνει. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης φορτίου (π.χ με ειδικό αλγόριθμο υπολογίζεται η ισχύς που θα ζητήσει η βιομηχανία στο άμεσο χρονικό διάστημα). Τέλος, τα παραπάνω συστήματα αποθηκεύουν τις μετρήσεις για αρχειοθέτηση και επεξεργασία σε βάθος χρόνου.